Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu užsakymo suma - 50,00 € ir didesnė.

Paieška

NAUJIENOS EL. PAŠTU

Naudojimosi sąlygos

Pirkimo pardavimo sutartis

 Bendrosios nuostatos 

 1. Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato IĮ „Tradilė“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes virtualioje  parduotuvėje „Simply.lt“.
 2. Prieš vykdydamas užsakymą pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina paspausdamas mygtuką „Sutinku“.
 3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.

  Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.
 2. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).
 3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką patvirtindamas užsakymą.
 4. Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą

  Apmokėjimas ir pristatymas 

 1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl  Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
 2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu asmeniu (kurjeriu), turi patikrinti siuntos būklę, ir pažymėti lydraštyje, jei buvo pastebėti pažeidimai. Jei Pirkėjas lydraštyje pasirašo be pastabų, laikoma, jog siunta perduota tvarkinga.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 5 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.

 Pirkėjo teisės ir pareigos 

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, apie tai raštu pranešdamas pardavėjui. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis sudaryta dėl:
 3. - garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas;

  - laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

  - dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

 4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
 5. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

 Pardavėjo teisės ir pareigos 

 1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
 2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

 Prekių grąžinimas 

 1. Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
 2. Prekes grąžina pirkėjas savo lėšomis. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
 3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl nusipirktos prekės formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo netenkinamas įsigijus prekes nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 “Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.51-1778) patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse.
 4. Bet kokiu atveju pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 5. Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

 Baigiamosios nuostatos 

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - teritoriniai padaliniai) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

PREKIŲ KREPŠELIS

Prekių krepšelyje: 0
Iš viso: 0,00 €
loading